ITP EFECTUAT ÎNAINTE DE LIVRARE

Fiecare vehicul rulat din gama Darex Auto Selection vine cu I.T.P-ul efectuat inainte de livrare.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr. 167/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice privind siguranța circulatiei rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prevăzute în reglementările naționale (RNTR 1/2005), prin inspecția tehnică periodică.

Când trebuie efectuată verificarea tehnică a vehiculului?

Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice precum și a respectării periodicității acestora în funcție de categoria vehiculului, revine deținătorului legal al acestuia.

Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente.

Prima verificare tehnică a vehiculului trebuie efectuată înainte ca vehiculul să împlinească 2 ani de când a fost pus în circulatie;
Verificările următoare se efectuează o dată la 2 ani.